Wij heten je als huurder van harte welkom in de KoppenHerberg. De woning werd met veel liefde, zorg en passie gerenoveerd en ingericht. Speciaal voor jou stellen we onze woning open om er een fantastisch verblijf te beleven. We hopen dat je de KoppenHerberg met evenveel liefde en als een goede huisvader/-moeder als wij zal behandelen. Geniet!

Reserveringsvoorwaarden

 • De reservering is pas definitief na het storten van het voorschot (50% van de huursom) op de rekening van de KoppenHerberg, en dit binnen de 7 dagen na boeking. Na het storten van het voorschot ontvang je een definitieve boekingsbevestiging.
 • De resterende 50% van de huursom dient, samen met de 750€ waarborg, uiterlijk 4 weken voor uw aankomst op de rekening van de KoppenHerberg gestort te worden.
 • Enkele dagen voor jouw afreis ontvang je een e-mail en een handige App met alle praktische info voor een heerlijk verblijf.
 • Bij last-minute boekingen (minder dan 4 weken op voorhand) zal contact met jou opgenomen worden voor het storten van voorschot, waarborg en resterende huursom.
 • Rekeningnummer KoppenHerberg: BE89 7360 6217 9185 - Vermelding: voornaam en naam huurder 

Annulatie

 • Bij niet tijdige betaling behouden wij ons het recht voor om de gereserveerde KoppenHerberg zonder verdere verwittiging te herverhuren, onverminderd ons recht op annulatievergoeding.
 • De huurder kan op elk ogenblik voor de aanvang van het verblijf de huur annuleren mits de verschuldigde annulatievergoeding te betalen.
 • Annulaties, om welke reden ook, moeten ons onmiddellijk telefonisch worden gemeld en vervolgens schriftelijk bevestigd worden.
 • De annulatievergoeding bedraagt:
  • Annulatie tot 4 weken voor de voorziene dag van aankomst: 50% van de totale huursom
  • Annulatie van 4 tot 2 weken voor de voorziene dag van aankomst: 75% van de totale huursom
  • Annulatie minder dan 2 weken voor de voorziene dag van aankomst: de volledige huursom.

Waarborg

 • De waarborg (750€) dient, samen met de resterende 50% van de huursom, uiterlijk 4 weken voor uw aankomst op de rekening van de KoppenHerberg gestort te worden.
 • Na uitchecken wordt de KoppenHerberg gecontroleerd op eventuele schade of verlies.
 • Na controle wordt de waarborg integraal teruggestort op de rekening en dit maximum 7 dagen na uitchecken.
 • Bij schade of verlies worden de onkosten van het herstel of de vervanging afgetrokken van de waarborg.
 • Indien de schade groter is dan de waarde van de waarborg zal er een bestek opgemaakt worden door de verzekeringsmaatschappij en overhandigd worden aan de huurder voor verdere betaling van de schade.

Afspraken

 • Het is verboden te roken in huis
 • Het is verboden om fuiven te organiseren in de KoppenHerberg
 • Geen huisdieren toegelaten
 • In de KoppenHerberg hebben wij ons laten inspireren door enkele Noorse principes:
  • Respect voor de natuur en elkaar
  • Eerlijkheid en vertrouwen
  • Schoenen uit bij het betreden van de woning (en zeker in de slaapvertrekken en de bovenverdieping). Er staat een groot schoenenrek op het overdekte terras.
  • Alvast hartelijk dank om dit Scandinavisch gedachtengoed ook te volgen in de KoppenHerberg.
nl_BENL